Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wonen

Duurzaam en uniek wonen in Koksijde Dorp met focus op verschillende woonvormen, betaalbaar wonen en een groene omgeving.

Op de basis zelf zijn er geen woningen voorzien, maar de toekomstige verhuis van de technische dienst en groendiensten van Koksijde naar de kazernezone biedt kansen voor de ontwikkeling van maximaal 245 nieuwe woningen in Koksijde Dorp. Hierbij zal sterk ingezet worden op verschillende woonvormen, betaalbaar wonen en kernversterking in het dorp.

Ook voor de gemeenschapsvoorzieningen voor de inwoners van Koksijde is er plaats voorzien op de basis. Het gaat hier onder andere over ruimte voor de technische diensten, jeugdvoorzieningen en groendienst; ruimte voor een intergemeentelijk containerpark met Veurne langs de N8; de bestaande Sint-Pieterskerk en begraafplaats; het vliegmuseum en loodsen voor opslagruimte.

Met bomenrijen blijft een open zicht op de polder bewaard en versterken we de relatie met de kern van Koksijde. Langs de noordzuid paden zien we een opeenvolging van publieke ruimtes. De overgangen tussen de verschillende zones worden gemarkeerd door rustpunten of oversteekplaatsen.

In de omgeving van het kerkpleintje bouwen we het stedelijk (plein)karakter verder uit. De begraafplaats die hier op aansluit vormt een groene kamer, met welonderhouden tuinbeplanting. Zuidelijker wordt een zone voorzien met boomgaarden en pluktuinen om te eindigen in het open polderlandschap, waar de waterbuffering van de wijk een plek krijgt.

Op die manier gaan we van een kleinschalig en stedelijk (de ‘culturele component’) naar een grootschalig en natuurlijk landschap (de ‘natuurlijke component’).