Zoek
Sluit dit zoekvak.

Luchtactiviteiten

Recreatieve luchtvaart blijft mogelijk op de site met ruimte voor sportvliegtuigen, modelvliegtuigjes of helikopters.

De twee landingsbanen en de bestaande vliegveldinfrastructuur blijven gedeeltelijk behouden om recreatieve luchtvaart op de site mogelijk te maken. Naast recreatieve sportvliegtuigen voorzien we ook ruimte voor modelvliegtuigjes of helikopters.

Aanpalend aan de Noord-Zuid landingsbaan blijft een kleine zone voor een heligrid van Defensie gevrijwaard . Dit is een helikopterplatform waarop zij in de toekomst specifieke trainingsvluchten kunnen blijven uitoefenen. Bij alle ontwikkelingen vermijden we maximaal bijkomende geluidshinder voor de inwoners van Koksijde en Veurne.

De site zorgt omwille van haar uitgestrekte karakter voor een sterke toegevoegde waarde voor Koksijde en Veurne

Omwille van haar uitgestrekte karakter is De Nieuwe Basis een plek waar evenementen kunnen worden georganiseerd, zoals nu al gebeurt met de Fly In en de Cyclocross. Ook kunnen bijkomende toeristische trekkers hier een plek krijgen, die bij voorkeur passen in het vliegthema. Op die manier kunnen verschillende types bezoekers aangetrokken worden en zorgt de site voor een sterke toegevoegde waarde op toeristisch-recreatief vlak.