Zoek
Sluit dit zoekvak.

Natuur

Ontspannen wandelen in de natuur : het waardevolle open landschap is enorm belangrijk voor dit project.

Landbouw blijft een belangrijke rol spelen in het gebied, het neemt dan ook de grootste oppervlakte in qua bestemming.

Het Langeleed is een cruciale ader voor de hele waterhuishouding aan de kust en potentieel een belangrijke ecologische verbinding. In het project zetten we niet enkel in op het openleggen van het Langeleed, maar ook op het herstel van de historische waterstructuur zodat het water meer ruimte krijgt.

Het waardevolle open landschap is enorm belangrijk voor dit project. Een van de doelstellingen is dan ook om de ecologische waarde hiervan te verhogen. Om een integrale visie voor natuur, landschap, water, landbouw en recreatie te realiseren, plannen we vanuit het project een ontwerpoefening.

De binnenduinrand (of ‘zuiderzoom’) vormt een ecologisch erg waardevol gebied. Vandaag is het visueel intact richting Duinkerke, maar nauwelijks voelbaar richting Nieuwpoort.

Op de militaire site ontstaan in het bijzonder in de westelijke zone mogelijkheden om de binnenduinrand te versterken door het verschralen van de bodem, zodat de natuurlijke vegetatie mosduinen en duingraslanden worden. Hierbij stellen we een afwisseling van open en gesloten vegetatiestructuren voor met afwisseling van polderbos, perceelsbegroeiing, graslanden, duinvalleien, polderveenlandschappen,…