Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sport & recreatie

Fietsen, wandelen, lopen, skaten, skeelen, windzeilen en sporten op de oude vlieginfrastructuur. Een atypische ruimte waar niets moet, maar heel veel kan.

Doorheen het hele gebied is er veel verharding. Behoud en hergebruik is dus evident. De verharding is indrukwekkend door haar overmaats karakter. Hierdoor ontstaat een atypische ruimte voor bezoekers, waar niets moet, maar heel veel kan. De beleving van De Nieuwe Basis maken we optimaal voor fietsers, voetgangers, lopers, skeelers, windzeilers,… 

Aan de kop van de Noord-Zuidlandingsbaan is er ruimte voor een clubhuis van een vliegclub, loodsen voor sportvliegtuigjes en eventueel een vliegmuseum. Bij dit alles houden we rekening met het waardevolle landschap en de open ruimte, die willen we zoveel mogelijk bewaren. Verder denken we ook na over een recreatieve invulling van de iconische loods van het 40e smaldeel.

Het vliegen als attractor voor de site: de toeschouwer staat centraal.

Het vliegrecreatief verhaal is een belangrijke identiteitsbepalende peiler voor de ontwikkeling van de site en krijgt daarom alle kansen. Een betere zichtbaarheid en beleving van het vlieggebeuren maken we mogelijk voor een ruim publiek. Het contact tussen de vliegactiviteit en de toeschouwer staat centraal. Dit kan bijvoorbeeld door de uitbouw van “plane watching” (bv. verhoogde zichtplek met soundscape), het organiseren van luchtdopen en pleziervluchten, het voorzien van een flight simulator, een vliegmuseum, de uitbouw van verblijfsaccommodatie, de organisatie van drone toerisme, gegidste tours en zoveel meer.

De beide hellende vlakken vormen grote uitkijkplateaus van waarop het vlieggebeuren optimaal kan beleefd worden.

Op de kop van de noordzuid landingsbaan worden twee gebouwentiteiten uitgewerkt als hellende vlakken. Onder het westelijk hellingsvlak krijgt de museumfunctie een plek. Een zgn. ‘vliegend museum’ is hier mogelijk, met oldtimers en andere vliegtuigen die nog enkele keren per jaar een effectieve vlucht ondernemen. Onder het oostelijke hellend vlak worden alle functies geclusterd die gerelateerd zijn aan de recreatieve luchtvaart: het clubhuis van de West Aviation Club, horecagelegenheid voor een breed publiek, de loodsen waarin vliegtuigjes worden gestald, de verblijfsaccommodaties voor bezoekers, … 

Een vliegmuseum met oldtimers en spectaculaire vliegtuigen.