Zoek
Sluit dit zoekvak.

Visie

Het Masterplan voor het militair domein te Koksijde vertrekt van het gegeven dat door een optimalisatie van de militaire activiteiten een heel groot gebied van het domein zou vrijkomen. Zo’n groot gebied dat tot nu toe ‘op slot’ was, opent veel mogelijkheden voor de toekomst en roept heel wat ideeën op naar wat deze vrij te komen gebieden kunnen betekenen voor Koksijde en Veurne, voor de bredere kust en het polderlandschap. Het project krijgt een uitgesproken strategisch karakter, en wordt daarom aangestuurd door de Provincie West-Vlaanderen. 

Zo’n groot gebied dat tot nu toe ‘op slot’ was, opent veel mogelijkheden voor Koksijde en Veurne.

De militaire basis van Koksijde is uniek door de schaal van het gebied, de betekenis van de plek en de ligging in het duin-polderlandschap.

De militaire basis bevindt zich aan de Westkust tussen de kernen Koksijde en Veurne, met de N8 (Ieper-Veurne-Kust) in het westen en het kanaal Veurne-Nieuwpoort in het oosten. Het zuidelijk deel met het uitgestrekt vliegveld ligt binnen het open poldergebied. Het noordelijk deel van de luchtmachtbasis doorsnijdt de duinengordel. De militaire basis van Koksijde is uniek door de schaal van het gebied, de betekenis van de plek en de ligging in het duin-polderlandschap. De kansen die door de reconversie bestaan voor recreatie, wonen, werken, landschap en natuur zijn meer dan bijzonder. Het project is ambitieus en wil een nieuwe betekenis geven aan de open ruimte tussen Koksijde en Veurne als open polderlandschap, recreatief vliegveld en een breed toegankelijk recreatief open ruimte-park. 

Via recreatieve verbindingen worden de kernen Koksijde en Veurne terug met elkaar verbonden. Aan de bebouwingsranden kunnen ontwikkelingen van harde functies zoals wonen, werken, voorzieningen, openbare functies… de kernen ‘afwerken’ en versterken met respect voor het landschap en de aanwezige natuurwaarden. Het plangebied van de reconversie beperkt zich daarbij dus niet tot de contouren van de militaire basis maar neemt de ruimere randen en omgeving mee binnen een globale ruimtelijke visie op het gebied. De maatschappelijke betekenis van het strategisch project is groot. Het kan voor de kust zorgen voor een toegevoegde waarde op toeristisch-recreatief vlak door de uitbouw van een recreatief vliegveld binnen een open ruimte-park en kan tegelijkertijd beantwoorden aan actuele behoeften van de kernen Koksijde en Veurne in wonen, werken en voorzieningen allerhande.

 

Onder het menu-item ’toekomst’ vindt u de toekomstperspectieven en de specifieke invullingen uit het Masterplan.

Het kan zorgen voor een toegevoegde waarde op toeristisch-recreatief vlak en tegelijkertijd voldoen aan actuele behoeften rond wonen, werken en allerhande voorzieningen.