Een nieuwe toekomst voor de luchtmachtbasis

De luchtmachtbasis in Koksijde zal de komende jaren grondig veranderen. Naast een basis voor recreatieve luchtvaart zal het transformeren tot de nieuwe basis voor recreatie, wonen, natuur en innovatie.

Deze website is in volle ontwikkeling. Later zal je hier meer kunnen lezen over de historiek, het traject, het masterplan, nieuwe realisaties en zoveel meer.

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Een plek voor recreatieve luchtvaart

De bestaande vliegveldinfrastructuur, inclusief de 2 landingsbanen, wordt (gedeeltelijk) behouden voor de recreatieve luchtvaart. De focus ligt op een publiek toegankelijk recreatief vliegveld, geïntegreerd in het landschap. Naast de recreatieve sportvliegtuigen moet er ook ruimte zijn voor modelvliegtuigjes of helikopters.

Aanpalend aan de Noord-Zuid landingsbaan wordt een kleine zone voor een heligrid gevrijwaard voor Defensie: een helikopterplatform waarop zij in de toekomst specifieke trainingsvluchten kunnen blijven uitoefenen. Bij alle ontwikkelingen wordt er alles aan gedaan om bijkomende geluidshinder voor de inwoners van Koksijde en Veurne te vermijden.

Sport en recreatie voor iedereen

Doorheen het hele gebied wordt het netwerk van bestaande verharding zoveel mogelijk ingezet voor recreatie en zachte weggebruikers (fietsers, wandelaars, go-carting, lopers, skaters, rolschaatsers). Er wordt ook nagedacht over een recreatieve invulling van de iconische loods van het 40e smaldeel.

Aan de kop van de Noord-Zuid landingsbaan wordt ruimte voorzien voor een clubhuis van een vliegclub, loodsen voor sportvliegtuigjes, twee graspistes parallel aan de landingsbanen, een parkeerruimte voor vliegtuigjes (grotendeels op een ondergrond in gras) en eventueel een vliegmuseum. Bij dit alles wordt er rekening gehouden met het waardevolle landschap en de open ruimte, die willen we zoveel mogelijk bewaren.

Ontspannen wandelen en fietsen in de natuur

Landbouw blijft een belangrijke rol spelen in het gebied, het neemt dan ook de grootste oppervlakte in qua bestemming.

Het Langgeleed loopt door de militaire basis. Het is een cruciale ader voor de hele waterhuishouding aan de kust en potentieel een belangrijke ecologische verbinding. In het project wordt niet enkel ingezet op het openleggen van het Langeleed, maar ook op het herstel van de historische waterstructuur zodat het water meer ruimte krijgt. In het natuurgebied zal er op bepaalde plaatsen kunnen gewandeld worden.

Het waardevolle open landschap is enorm belangrijk voor dit project. Een van de doelstellingen is dan ook om de ecologische waarde hiervan te verhogen. Om een integrale visie voor natuur, landschap, water, landbouw en recreatie te realiseren, plannen we vanuit het project een ontwerpoefening.

Duurzaam en uniek wonen vlakbij Koksijde

Op de basis zelf zijn er geen woningen voorzien, maar de toekomstige verhuis van de technische dienst en groendiensten van de gemeente naar de kazernezone biedt kansen voor de ontwikkeling van maximaal 245 nieuwe woningen in Koksijde Dorp. Hierbij zal sterk ingezet worden op verschillende woonvormen, betaalbaar wonen en kernversterking in het dorp.

Ook voor de gemeenschapsvoorzieningen voor de inwoners van Koksijde is er plaats voorzien op de basis. Het gaat hier onder andere over: ruimte voor de technische diensten, jeugdvoorzieningen en groendienst; ruimte voor een intergemeentelijk containerpark met Veurne langs de N8; de bestaande Sint-Pieterskerk en begraafplaats; het vliegmuseum en loodsen voor opslagruimte.

Ondernemen en innoveren voor de toekomst

Aansluitend op de Oost-West landingsbaan in het zuidoosten van het gebied is een cluster voorzien voor een lokaal bedrijventerrein, een wetenschapspark en een intergemeentelijk recyclagepark. Het bedrijventerrein kan gezien worden als een reconversieproject, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande verharding en eventueel ook de bestaande loodsen, indien dit bouwtechnisch mogelijk is.

Voor het recyclagepark zal de ontsluiting via de N8 grondig worden geanalyseerd. Hier zou ook plaats voorzien worden voor een Kringwinkel en wordt een optimale synergie onderzocht met het aanpalende geplande bedrijventerrein en het wetenschapspark. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat er mogelijk is op vlak van circulariteit.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met ons via info@denieuwebasis.be

Contactadres
De Nieuwe Basis
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

e-mail: info@denieuwebasis.be